nietkow.pl Strona g?ówna - www.nietkow.pl

nietkow.pl
Title: Strona g?ówna - www.nietkow.pl
Keywords:
Description: Nietków, Nietkowianki, Malinki, Odra Nietków, So?tys, OSP Nietków, szko?a podstawowa, WDK, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski, województwo lubuskie.
nietkow.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nietkow.pl has 43% seo score.

nietkow.pl Information

Website / Domain: nietkow.pl
Website IP Address: 188.116.20.127
Domain DNS Server: ns1.hekko.net.pl,ns2.hekko.net.pl

nietkow.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nietkow.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

nietkow.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 18:43:36 GMT
Server LiteSpeed

nietkow.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

nietkow.pl Traffic Sources Chart

nietkow.pl Similar Website

Domain Site Title

nietkow.pl Alexa Rank History Chart

nietkow.pl aleax

nietkow.pl Html To Plain Text

Strona g?ówna - www.nietkow.pl Strona g?ówna - www.nietkow.pl Przejd? do tre?ci Menu g?ówne: × Strona g?ówna Aktualno?ci Bie??ce Archiwum lipiec 2016 czerwiec 2016 maj 2016 kwiecień 2016 marzec 2016 luty 2016 styczeń 2016 ROK 2015 grudzień 2015 listopad 2015 pa?dziernik 2015 wrzesień 2015 sierpień 2015 lipiec 2015 czerwiec 2015 maj 2015 kwiecień 2015 marzec 2015 luty 2015 styczeń 2015 ROK 2014 grudzień 2014 listopad 2014 pa?dziernik 2014 wrzesień 2014 sierpień 2014 lipiec 2014 czerwiec 2014 maj 2014 kwiecień 2014 marzec 2014 luty 2014 styczeń 2014 Galeria zdj?? Tutlandia w WDK Zakończenie sezonu DC '2016 Korowód 2016 10 lat Nietkowianek Dzień Kobiet 2016 WO?P 2016 Zdj?cia z 2015 Jase?ka 2015 Spotkanie op?atkowe Warsztaty ?wi?teczne 70-lecie szko?y Dzień Seniora 2015 Do?ynki - turniej Do?ynki - festyn Do?ynki - korowód Akcja Lato w WDK Zniszczenia w parku Zakończenie szko?y Zakończenie sezonu 710 lat Nietkowa cz.2. 710 lat Nietkowa cz.1. Dzień Rodziny Pierwsza Komunia Wyst?py na DC'2015 Korowód 2015 Zaj?cia Wielkanocne Dzień Kobiet 2015 WO?P 2015 Zdj?cia z 2014r. Jase?ka i Wigilia 2014 Miko?aj 2014 Andrzejki 2014 Dzień Seniora Po?egnanie Proboszcza Do?ynki 2014 Festyn w Nietkowie Dzień Matki 2014 Wyst?py na DC'2014 Pierwsza Komunia 2014 Korowód DC'2014 p. Erika Schirmer 60 lat WDK Nietków Warsztaty Wielkanocne Powitanie Wiosny Dzień Kobiet 2014 Ferie w WDK 2014 Historia i Turystyka Remont Ko?cio?a Historia Nietkowa Rothenburgowie Honorowi Obywatele Zabytki Nietkowa Trasy turystyczne Baza noclegowa ?ycie Wsi Stowarzyszenie MN Szko?a Podstawowa Oddzia? Przedszkolny Przedszkole Wizytówka Nabór 2016/2017 Przyk?adowe zaj?cia rok 2014/2015 rok 2013/2014 Galeria zdj?? Zakończenie roku Zamieszanie w Kurniku Walentynki Kosmiczny bal Dzień Babci i Dziadka Zimowe muzykowanie Miko?aj 2014 Andrzejki 2014 Bal Dyniowy Jesienne inspiracje Bezpieczny tydzień Pasowanie 2014 Zdrowe nawyki Zaj?cia we wrze?niu rok 2013/2014 Wycieczka do ZOO Dzień Dziecka Dzień Mamy i Taty Ozdoby Wielkanocne Konkurs Wielkanocny Dzień Otwarty Dzień Kobiet dla dziadków 2014 do grudnia 2013 rok 2012/2013 Zespo?y muzyczne Malinki Nietkowianki Rezonans Rytm WDK w Nietkowie WDK w Nietkowie Sekcje w WDK Belly Dance Sekcja plastyczna Sekcja muzyczna Robótki r?czne Archiwum WDK Sekcja teatralna Sekcja Hip-Hop Cheerleaderki Hip - Hop Galeria Biblioteka Przychodnia EKOMED Ko?a Gospodyń LKS Odra Nietków OSP Nietków Ko?o W?dkarskie Greifenhain Prawo Lokalne Statut so?ectwa Podatki - 2016 Czynsz i dzier?awa Taryfa: woda, ?cieki Woda i ?cieki Op?aty za odpady Czysto?? i porz?dek Kontakt Administrator strony Informator Nietków - miejscowo?? po?o?ona w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim, najwi?ksza wie? gminy Czerwieńsk - pierwsza siedziba rodu Rothenburgów. Pierwsze pisane informacje na temat wsi pochodz? z 1305 roku. W Kronikach G?ogowskich miejscowo?? pojawia si? jako "Villa Necka". Nazwa prawdopodobnie pochodzi od "niecki", okre?lenia na wg??bienie, a wi?c Nietków to "wie? le??ca w niecce odrzańskiej". Od pocz?tku swego istnienia Nietków, zwany od 1379 r. tak?e "Polnisch Nettkow" - Polski Nietków - by? w?asno?ci? rodu von Rothenburg, rodziny skoligaconej z dworem cesarskim, u których pozosta? w posiadaniu do roku 1788. Krótko po zakończeniu I wojny ?wiatowej zmieniono jego nazw? na "Schlesisch Nettkow" (?l?ski Nietków). Od 1945 r. wioska le?y w obr?bie ziem polskich. Obecnie Nietków liczy oko?o 1350 mieszkańców. So?ectwo Nietków le?y w centrum Gminy Czerwieńsk i obejmuje powierzchni? 26,7867 km2, a sama miejscowo?? (grunty zurbanizowane) to powierzchnia 41,22 ha. __________________________________ NIETKóW LATEM Nietków jest ciekawym miejscem pod wzgl?dem walorów krajobrazowych, po?o?onym na pograniczu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. W sk?adzie gatunkowym lasów dominuje sosna pospolita. Ponadto wyst?puje buk, d?b i brzoza. Na terenach zalewowych w s?siedztwie Nietkowa pod koniec XIX wieku za?o?ono szkó?k? drzew obcego pochodzenia (arboretum) na powierzchni 1,85 ha, gdzie ros?o oko?o 150 gatunków i odmian drzew. G?ównym za?o?eniem by?a kolekcja drzew iglastych (daglezji, cedrów, cyprysów). Ponadto posadzono kolekcj? buków, d?bów, klonów, lip, grabów i jesionów. Trwaj? prace nad odrestaurowaniem tego ciekawego miejsca. W obr?bie miejscowo?ci Nietków wyst?puj? równie? pomniki przyrody: platan klonolistny o obwodzie 420 cm i wysoko?ci oko?o 30 m, rosn?cy w centrum wsi oraz d?b szypu?kowy zro?ni?ty z 3 pni o obwodach 390 cm, 330 cm, 300 cm i wysoko?ci oko?o 26 m, rosn?cy na placu ko?cielnym. W Nietkowie odnale?? mo?na podworski park o powierzchni 2,48 ha, w którym wyst?puj? obce gatunki drzew, takie jak sosna syberyjska, daglezja, buki zwisaj?ce, platany i cisy. Za?o?ony on zosta? w po?owie XVIII w. przy zespole pa?acowym. Na terenie parku rosn? interesuj?ce okazy drzew i krzewów. Przez lata miejscowo?? Nietków nie zatraci?a swojego pierwotnego charakteru. Zabudowa wsi stanowi cenn? historycznie przestrzeń. ?wiadcz? o tym charakterystyczne obiekty obj?te ewidencj?. Nale?? do nich: park dworski z XVIII w. (ew. zabytków nr 54), oficyna pa?acowa z XVIII w. (ew. zabytków nr 2042), arboretum (ew. zabytków nr L-74), ko?ció? filialny z 1866 roku, ogrodzenie murowane z XIX w., dworzec kolejowy z pierwszej po?owy XX w., folwark z 1895-1930r. Nowa zabudowa mieszkalna w miejscowo?ci Nietków integruje si? architektonicznie z tradycjami budownictwa w nowoczesnym wydaniu i podnosi walory estetyczne wsi. Uroku krajobrazowi wsi dodaj? malownicze wzgórza morenowe, zasobne w grzyby lasy oraz coraz czystsze, zach?caj?ce do w?dkowania wody. Jest to wymarzone miejsce na wypoczynek weekendowy. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Strona g?ówna | Aktualno?ci | Galeria zdj?? | Historia i Turystyka | ?ycie Wsi | Prawo Lokalne | Kontakt | Ogólna mapa witryny Wró? do spisu tre?ci | Wró? do menu g?ównego Aby korzysta? z tej strony musisz w??czy? obs?ug? JavaScript.

nietkow.pl Whois

Domain Name: NIETKOW.PL